En (natur)lig forklaring – Rejse til Grønland – 2022
Det vigtige er aldrig at stoppe med at stille spørgsmålHVORFOR ER SNEEN HVID?

        Sne består af iskrystaller, som næsten er farveløse, uden duft og uden smag. De takkede iskrystaller reflekterer lyset i alle retninger, og når alle bølgelængder i det reflekterede lys er tilstede på én gang, opfatter øjet det som farven hvid. Derfor er sneen hvid.

HVAD ER EN GLETSJER?


En gletsjer er en tyk ismasse, der er blevet så tung, at den ændrer form og langsomt begynder at bevæge sig. Gletsjere dækker i dag næsten ti procent af Jordens overflade, men under istider har gletsjere dækket næsten en tredjedel af klodens samlede areal.
HVAD HEDDER GRØNLANDS STØRSTE GLETSJER?

        Grønlands største gletsjer hedder Sermeq Kujalleq og sender hvert år flere millioner ton is ud i Diskobugten. Forskerne ved i dag, at gletsjeren alene bidrager til næsten tre procent af de nutidige globale havstigninger.

HVORFOR KÆLVER GLETSJEREN SERMEQ KUJALLEQ?

        Der er flere grunde til at Sermeq Kujalleq-gletsjeren kælver. Det sker til dels på grund af tyngdekraften. Når det sner, vokser gletsjeren, og det skaber et tryk på den nedereste is, som bevæger sig udefter. Dels hænger det sammen med temperaturforandringer. Desuden vil sommerens varme havvand udholde den nedefra. Højvand og lavvande spiller også en rolle, fordi det ændrer, hvor maget havet skubber til isen og derved holder den tilbage.

HVOR HURTIGT BEVÆGER SERMEQ KUJALLEQ SIG?

        Sermeq Kujalleq bevæger sig typisk med omkring 40 meter i døgnet, altså mere end halvanden meter i timen og rekorden for verdens hurtigeste isstrøm. Den kælver 40 til 50 kubikkilometer is om året, hvad der svarer til cirka 10 procent af isfjelde fra Grønlands indlandsis. I gennemsnit flyder ca. 70 millioner tons is gennem Ilulissat Isfjord hver dag. Sermeq Kujalleq-gletsjeren flyder så hurtigt, at den producerer flere isfjelde end nogen anden gletsjer.


.       

HVAD ER ET ISFJELD?

        Isfjelde, også kaldet Isbjerge, er store stykker is, som er brækket af enten en gletsjer eller isshelf, og som rager mere end 5 m op over havoverfladen. De kan desuden både være grundstødt eller flyde omkring i havet og har mange forskellige former.
HVOR ENDER DE STORE ISFJELDE?

        De store isfjelde I Grønland tager omkring tre-fire år om at smelte. De kan drive så langt mod syd til havet ud fra New York City, før de er smeltet helt. Det berygtede isfjeld, som Titanic ramte, kom fra Grønland – og nogle mener, at det var kælvet fra Sermeq Kujalleq. Få gange er det sket, at Grønlands store isfjelde er drevet helt til Bermuda og Irland.